Klinički embriolozi:

- Licencirani klinički embriolozi,

- Licencirani klinički embriolozi - mentori i

- Specijalizanti

 

Ime i prezime

Ustanova

Mentor

1.

Ana Bajić Smolčić

KBC Split

Da

2.

Marijana Baričević

KB Merkur

Da

3.

Rea Bjelić

KBC Sestre milosrdnice

Da

4.

Kristina Čavlović

KBC Rijeka

Da

5. Andrea Čukušić Kalajzić KBC Split Ne
6.

Danko Dobec

Poliklinika IVF

Da

7. Marija Dundović KBC Osijek Ne

8.

Nina Gelo

KBC Zagreb

Da

9.

Gabriela Kirinec

KBC Zagreb

Ne

10.

Dejan Ljiljak

KBC Sestre milosrdnice

Da

11.

Igor Matić

Poliklinika IVF

Ne

12.

Katarina Matković

KB Merkur

Da

13.

Linda Panić

KBC Rijeka

Da

14.

Romina Rakoš Justament

Poliklinika Škvorc

Da

15.

Dina Rambrot

KB Merkur

Da

16.

Patrik Stanić

Poliklinika Repromed

Da

17.

Sonja Šogorić Ševo

Poliklinika Škvorc

Ne

18.

Davor Štimac

SB Podobnik

Da

19. Nikolina Špoljarić KBC Zagreb Ne

20.

Tamara Tramišak Milaković

KBC Rijeka

Da

21.

Daria Hafner

KB Sveti duh

Da

22.

Sanja Vujisić

Poliklinika Beta plus

Da

22. Sanja Zovkić KB Sveti duh Ne
23. Martina Gašpar Poliklinika Škvorc Ne
       
  Specijalizanti:   Od:
1. Mia Čerina KB Sveti duh 2017.
2. Sanja Dugandžić SB Podobnik 2018.
6. Lara Barišić KBC Osijek 2018.
7. Vanja Popović KBC Rijeka 2018.
8. Patricia Jukić KBC Zagreb 2018.
9. Nebojša Vujnović Poliklinika Beta+ 2019.
10. Martina Radočaj KBC Sestre milosrdnice 2020.