Dobra klinična praksa pri postopkih zunajtelesne oploditve

Poziv na sudjelovanje:

Spoštovani,
postopki zunajtelesne oploditve imajo v Sloveniji že dolgo tradicijo. Po kazalcih kakovosti in dostopnosti izvajanja teh postopkov sodi Slovenija v sam evropski vrh. Seveda pa rezultate lahko še izboljšamo z izmenjavo mnenj, izobraževanjem in boljšim sodelovanjem vseh, ki smo vpleteni v obravnavo neplodnih parov. Temu namenjamo tudi učno delavnico, ki jo organizira Oddelek za reproduktivno medicino, UKC Maribor v sodelovanju s Slovenskim društvom za reproduktivno medicino z naslovom: »Dobra klinična praksa pri postopkih zunajtelesne oploditve«.

Opširnije:Dobra klinična praksa pri postopkih zunajtelesne oploditve

Stranica 9 od 15