UZ TIM STRUČNJAKA I PROFESIONALACA

Postupci i preporuke

Preporuke za kvalitetu i sigurnost MPO

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske, Hrvatsko društvo kliničkih embriologa, Hrvatsko društvo za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju
SAZNAJ VIŠE

Postupnik kliničke embriologije

Uskoro...
SAZNAJ VIŠE

Preporuke za provođenje IUI

SAZNAJ VIŠE

Preporuke mikrobiološke kontrole kvalitete laboratorija za humanu reprodukciju

SAZNAJ VIŠE

Zaključci prve virtualne sjednice HDKE

Zaključke virtualne sjednice HDKE možete preuzeti i u PDF izvješću.
SAZNAJ VIŠE

Preporuke HDKE za zdravstveno-epidemiološki okvir potreban za provođenje metoda MPO na siguran način za pacijente i zdravstveno osoblje tijekom virusne pandemije COVID-19

SAZNAJ VIŠE