hello world!
Objavio: Hdke, 11. travnja 2017.

Povjerenstvo za trajnu edukaciju kliničkih embriologa

Povjerenstvo za trajnu edukaciju kliničkih embriologa

Povjerenstvo čini pet članova. Svaki član mora imati najmanje 10 godina iskustva u kliničkoj embriologiji. Mandat povjerenstva traje tri godine. Povjerenstvo propisuje plan i program edukacije iz kliničke embriologije, licencira i relicencira članove i propisuje zahtjeve za licenciranje.

Povjerenstvo za trajnu edukaciju kliničkih embriologa (2017-2021):

1. Dr.sc. Sanja Vujisić, predsjednica

2. Dr.sc. Tamara Tramišak Milaković, podpredsjednica

3. Danko Dobec, mag.biol.

4. Mr.sc. Dejan Ljiljak

5. Dr.sc. Patrik Stanić