hello world!
Objavio: Hdke, 11. travnja 2017.

Sud časti

Sud časti Društva (2017-2021):

1. Dr.sc. Marijana Baričević, predsjednica

2. Davor Štimac, mag.biol.

3. Nina Gelo, mag.biol.