event, News

 

2nd Symposium of the Croatian Society of Clinical Embryologists and Andrology Workshop

  

Dear colleagues,
From the very first attempts to treat infertility, that have been developed to the today’s large “IVF world”, the andrology laboratory is one of the most important links in the infertility treatment. Andrology has changed significantly in the last few years and enriched by a series of new methods and techniques. With the aim to improve the skills and knowledge of clinical embryologists and all colleagues who work in the field of andrology, we have a great pleasure to invite you to the Symposium with Andrology workshop organized by the Croatian Society of Clinical Embryologists. Workshop will take place on November 28 to 30, 2014 in Opatija, Croatia.
The Organizing committee

Workshop description:
The theoretical part will give an overview of the basic knowledge in andrology and semen processing methods. In the afternoon session eight bench top/hands on courses will be held.

 

Workshop programme:

Leactures:  
 
 • Sperm cell – organization and function
 • Oxidative stress in mammalian testis
 • Complete approach to TESE patient
 • How to treat and prepare semen after TESE/TESA
 • Activation of immotile testicular sperm before ICSI
 • Testicular tissue bank
   
 Courses:  
 
 • Semen analysis
 • Sperm Morphology
 • HBA test
 • Vitality test and Hypoosmotic sweling test
 • Sperm DNA fragmentation
 • Sperm Preparation Methods
 • Semen Cryopreservation for Ejaculated and Testicular sperm
 • Quality control (QC) in the andrology laboratory
 • Summary of Sperm analysis report

 

Aims:
This workshop’s aim is to provide greater understanding of andrology for young colleagues and to improve the overall skills and knowledge.

Target audience:
Clinical embryologists, reproductive scientists, urologist-andrologists, gynecologists with subspec. in human reproduction, medical biochemists and laboratory technicians.

Workshop organisers:
Croatian Society of Clinical Embryologists

Registration:
Registration includes a final program, a workshop badge, participation in all workshop courses and a gala dinner.
Early registration fees: 100 €
On-site registration: 150 €

Payment details:
HRVATSKO DRUŠTVO KLINIČKIH EMBRIOLOGA
VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB
OIB 88755446642
IBAN HR7023600001102173250
SWIFT ZABA HR2X
ZAGREBAČKA BANKA D.D.
SAMOBORSKA 145, 10000 ZAGREB
Payment description: kotizacija andro

Workshop venue:
Grand hotel 4 Opatijska cvijeta****, Opatija

Contact:
E-mail: dejan.ljiljak@kbcsm.hr or info@hdke.hr
Web: www.hdke.hr


 

2. simpozij Hrvatskog društva kliničkih embriologa
s radionicom iz andrologije

Poštovane kolegice i kolege, još od prvih pokušaja liječenja humane neplodnosti, koji su se s napretkom biomedicine razvili u veliki „IVF svijet“, androloški laboratorij jedna je od najvažnijih karika u liječenju neplodnosti. Posljednjih nekoliko godina područje andrologije obogaćeno je nizom novih metoda i tehnologija. S namjerom da unaprijedimo stručnost i znanje kliničkih embriologa i svih drugih stručnjaka koji se bave andrologijom sa zadovoljstvom Vas pozivamo na simpozij i andrološku radionicu u organizaciji Hrvatskog društva kliničkih embriologa koja će se održati od 28. do 30. studenog 2014. u Opatiji.
Organizacijski odbor

Opis simpozija:
U prijepodnevnom dijelu simpozija biti će održana predavanja koja će dati pregled osnovnih znanja iz andrologije i metoda obrade sjemena. Poslijepodne će biti organizirano osam praktičnih radionica.

Kome je namijenjen ovaj simpozij:
Kliničkim embriolozima, reproduktivnim znanstvenicima, urolozima-androlozima, ginekolozima subspecijalistima humane reprodukcije, medicinskim kemičarima i laboratorijskim tehničarima.

Registracija:
Registracija uključuje konačni program, prisustvovanje svim radionicama i gala večeru.
Rana registracija: 770 kn
Registracija na simpoziju: 1155 kn

Podaci za uplatu kotizacije:
HRVATSKO DRUŠTVO KLINIČKIH EMBRIOLOGA
VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB
OIB 88755446642
IBAN HR7023600001102173250
SWIFT ZABA HR2X
ZAGREBAČKA BANKA D.D.
SAMOBORSKA 145, 10000 ZAGREB
Svrha uplate: kotizacija andro

Mjesto održavanja:
Grand hotel 4 Opatijska cvijeta****, Opatija

Kontakt:
E-mail: dejan.ljiljak@kbcsm.hr or info@hdke.hr
Web: www.hdke.hr