News

HFEA izvještaji predstavljaju najozbiljniji pristup u obradi podataka iz područja ART-a.

Prema njima:

– šansa za rođenje djeteta nakon prvog IVF pokušaja u žena do 35 godina starosti je oko 30%

– šansa za rođenje djeteta u žena starosti 40 – 44 godina je 10%

– šansa za rođenjem djeteta u žena starosti 45 i više godina je praktički 0%

– korištenjem doniranih oocita live birth rate za sve dobne skupine je 30%!

HFEA objavila izvještaj za 2018.

Izvještaj u .pdf-u.