Print Friendly, PDF & Email
Prostor, oprema, legislative
– upotreba i održavanje laboratorijske opreme,
– postupanje s potrošnim materijalom,
– prikupljanje i postupanje s biološkim materijalom, te vođenje dokumentacije
– Zakon o MPO

Pitanja:
1. Koliko je dozvoljeno vratiti zametaka u maternicu pacijentice prema važećem zakonu?
2. Dokumentacija održavanja laboratorijske opreme?
3. Koji je rok čuvanja pohranjenog biološkog materijala prema zakonu?
4. Da li važeći zakon o MPO dopušta uništavanje zametaka?
5. Što je to čista soba?
6. Sredstva za čišćenje laboratorija.
7. Suglasnosti za postupak, što moramo provjeriti?
8. Što je to KPI?

Andrologija
– muški spolni sustav (embriološki razvoj muškog spolnog sustava, anatomska i histološka građa muškog spolnog sustava, te njegova fiziologija),
– spermato/spermiogeneza
– patofiziologija vezana uz mušku neplodnost te načini liječenja
– analiza kvalitete sjemena (spermiogram: broj i pokretljivost spermija, morfologija spermija, vitalnost spermija),
– obrada sjemena za postupke medicinski pomognute oplodnje

Pitanja:
1. Građa spolnog sustava muškarca
2. Mehanizam hormonske povratne sprege muškog reproduktivnog sustava
3. Uloga muških spolnih žlijezda
4. Spermatogeneza
5. Koji parametri sjemena se analiziraju spermiogramom?
6. Koji su postupci pročišćavanja sjemena za postupke MPO?
7. Što je retrogradna ejakulacija i kako se utvrđuje?
8. Građa spermija?
9. Kako se analizira morfologija spermija?
10. Kako se određuje vitalnost spermija?
11. Opstrukcije kao uzrok azospermije
12. Kirurški načini dobivanja sjemena
13. Obrada azoospermije, vrste te koje dijagnostičke markere tražimo za što precizniju dijagnostiku
14. Mikrodelecije y kromosoma kod azoospermije ? Učestalost pojavnosti mikrodelecija A, B, i C regije? U kojim slučajevima odustati od MPO postupka kod azoospermije?

Ženski spolni sustav
– ženski spolni sustav (embriološki razvoj ženskog spolnog sustava, anatomska i histološka građa ženskog spolnog sustava, te njena fiziologija)
– oogeneza
– patofiziologija vezana uz neplodnost te načini liječenja
– izolacija jajnih stanica iz folikulatnog aspirata , analiza kvalitete jajnih stanica, priprema za postupke medicinski pomognute oplodnje

Pitanja:
1. Menstrualni ciklus
2. Građa jajne stanice
3. Koje se nepravilnosti mogu pronaći prilikom analize morfologije jajne stanice prije ICSI oplodnje?
4. Koje ženske dijagnoze neplodnosti mogu značajno utjecati na kvalitetu oocita u jajnicima?
5. Koji razvojni stadiji oocita se mogu naći u folikularnoj tekućini nakon aspiracije?
6. Vrste hormonske stimulacije jajnika i kako potiču dozrijevanje folikula?
7. Aktivacija jajne stanice – kod izostanka fertilizacije

Postupci biomedicinski pomognute oplodnje u liječenju neplodnosti
– postupak inseminacije,
– postupak IVF
– postupak ICSI
– postupak TESA/TESE
– analiza kvalitete ranih zametaka
– postupak embriotransfera

Pitanja:
1. Opišite postupak pripreme sjemena za IUI.
2. Opišite IVF oplodnju.
3. Opišite postupak ICSI.
4. Indikacija za ICSI? Postoje li jasni kriteriji za izvođenje postupka mikroinjekcije i da li se taj algoritam primjenjuje u svakodnevnom rutinskom radu?
5. Opišite postupak TESA/TESE.
6. Opišite postupak ET.
7. Na osnovu kojih parametara se ocjenjuju rani zametci?
8. Selekcija zametaka za ET, koji kriteriji se koriste kao relevantni u odabiru najperspektivnijeg zametka
9. Na osnovi koji parametara se ocjenjuju blastociste?
10. Vrste medija za kultivaciju
11. Zašto je važna koncentracija CO2 tijekom stanične kulture?
12. Zašto je važna koncentracija O2 tijekom stanične kulture?
13. Kakav sastav medija je važan za razvoj ranih zametaka, a kakav za razvoj blastocisti
14. Genetska obrada neplodnog para neophodna da ili ne?

Metode kriopohrane gameta i zametaka
– zamrzavanje sjemena i kriopohrana, te postupak odmrzavanja
– zamrzavanje jajnih stanica i kriopohrana, te postupak odmrzavanja
– zamrzavanje zametaka i kriopohrana, te postupak odmrzavanja

Pitanja:
1. Vrste krioprotektanata za kriopohranu sjemena.
2. Kako kriopohraniti i odmrznuti sjeme.
3. Vrste krioprotektanata za kriopohranu jajnih stanica.
4. Kako kriopohraniti i odmrznuti jajne stanice, što je važno ?
5. Vrste krioprotektanata za kriopohranu zametaka.
6. Metode kriopohrane zametaka i odmrzavanje zametaka.
7. Kako kriopohraniti i odmrznuti tkivo testisa.

Literatura:
1. WHO Laboratory manual for the examination and processing of human semen. Fifth edition. WHO Press, 2010. World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland
2. The oocyte. Laura Rienzi, Basak Balaban, Thomas Ebner, Jacqueline Mandelbaum. Human Reproduction, Vol.27, No.S1 pp. i2–i21, 2012
3. The zygote. Loredana Papale, Agnese Fiorentino, Markus Montag, Giovanna Tomasi. Human Reproduction, Vol.27, No.S1 pp. i22–i49, 2012
4. The cleavage stage embryo. Fernando J. Prados, Sophie Debrock, Josephine G. Lemmen, Inge Agerholm. Human Reproduction, Vol.27, No.S1 pp. i50–i71, 2012
5. The blastocyst. Thorir Hardarson, Lisbet Van Landuyt, Gayle Jones. Human Reproduction, Vol.27, No.S1 pp. i72–i91, 2012.
6. Šimunić V i sur. Ginekologija. 2011 (Naklada Ljevak)
7. Šimunić V i sur. Reprodukcijska endokrinologija i neplodnost – Medicinski pomognuta oplodnja, IVF. 2012 (Školska knjiga)
8. Zakon o MPO (NN 86-12)
9. Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za provođenje postupaka medicinski pomognute oplodnje (NN br. 70/13)
10. Pravilnik o načinu davanja pristanka korisnika prava na medicinski pomognutu oplodnju za provođenje postupaka medicinski pomognute oplodnje (NN br. 70/13)
11. Pravilnik o načinu davanja pristanka za uzimanje, čuvanje i pohranjivanje spolnih stanica, spolnih tkiva i zametaka (NN br. 70/13)
12. The Revised guidelines for good practice in IVF laboratories (2015)
13. The Vienna consensus: report of an expert meeting on the development of ART laboratory performance indicators.
14. The Alpha consensus meeting on cryopreservation key performance indicators and benchmarks: proceedings of an expert meeting. Alpha Scientists in Reproductive Medicine and ESHRE Special Interest Group Embryology. Reproductive BioMedicine Online Volume 25, Issue 2, Pages 146-167, August 2012.
15. Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting. Alpha Scientists in Reproductive Medicine and ESHRE Special Interest Group Embryology Reproductive BioMedicine Online Volume 22, Issue 6 , Pages 632-646, June 2011.
16. The Alpha Concensus Meeting on the professional status of the clinical embryologist: proceedings of an expert meeting. Reproductive BioMedicine Online. Published Online Feb 10, 2015.