UZ TIM STRUČNJAKA I PROFESIONALACA

Klinički embriolog

Klinički embriolog danas

Uskoro...
SAZNAJ VIŠE

Kako pokrenuti licenciranje i specijalizaciju

Hodogram kroz program edukacije kliničkih embriologa koji su kratko u sustavu ili će tek ući.
SAZNAJ VIŠE

Kako pokrenuti relicenciranje

Da bi licencirani klinički embriolog zadržao licencu HDKEa mora tijekom petogodišnjeg razdoblja sakupiti minimalno 20 bodova.
SAZNAJ VIŠE

Popis mentora

Licencirani klinički embriolozi, licencirani klinički embriolozi - mentori i specijalizanti.
SAZNAJ VIŠE

ALPHA konsenzus

Dokument na koji će se nasloniti smjernice HDKE o licenciranju i specijalizaciji iz kliničke embriologije.
SAZNAJ VIŠE

Ispitna priprema

Prostor, oprema, legislative
SAZNAJ VIŠE