Print Friendly, PDF & Email

Klinički embriolog

Klinička embriologija kao zasebna znanost i u suštini primijenjena biologija svoj nastanak bilježi od rođenja prve bebe iz epruvete tj 25., srpnja 1978. kada je pionirski rad prof Edwardsa urodio plodom i trasirao novi smjer istraživanja i liječenja.

 

25. srpnja svake godine obilježavamo kao globalni Dan kliničkih embriologa. Nakon završetka petogodišnjeg (Master) studija biologije potrebno je neprekidno pratiti sve relevantne znanstvene studije iz polja reprodukcijske medicine i biologije da bi se išlo u korak s vremenom i svakodnevnim dosezima suvremene znanosti.

 

Klinička embriologija zapravo je subspecijalistička djelatnost u kojoj su možda kao u ničem drugom u medicini vidljiv direktni sraz znanosti i tehnologije u službi liječenja i istraživanja neplodnosti. Zakonskom regulacijom ovog osjetljivog područja mnogobrojne suvremene zemlje su stvorile i legalne uvjete i potrebe udruživanja unutar republika, regija i globalnog pokreta.

 

Prateći europska i svjetska stremljenja i trendove došlo je do okupljanja kritične mase ljudi koji su i legalizirali i osnovali HDKE a glavni akcent stavljen je na edukaciju kolega početnika kao i konstantnu organizaciju kongresa, simpozija i radionica u svrhu stjecanja novih znanja i vještina i rezimiranje i preispitivanje starih.

 

Klinički embriolog danas predstavlja moderno i vrlo zahtjevno zanimanje za koje je preduvjet biti minimalno magistar znanosti iz područja biologije. Od pojedinca ono zahtijeva da razmišlja kao znanstvenik a stečeno znanje koristiti u svrhu liječenja neplodnosti.

 

Klinički embriolozi su danas populacija iznimno motiviranih i obrazovanih ljudi koji su kadri pratiti recentnu literaturu i ići u korak s vremenom u kojemu žive i zadaćama koje se pred njih postavljaju.

Kako pokrenuti licenciranje

Edukaciji iz kliničke embriologije prethodi minimalno tromjesečno stažiranje u jednom od certificiranih kliničkih laboratorija za IVF…,

Kako pokrenuti relicenciranje

Prema članku 8. Pravilnika o edukaciji i licenciranju kliničkih embriologa, da bi licencirani klinički embriolog zadržao licencu HDKEa mora tijekom petogodišnjeg razdoblja sakupiti minimalno 20 bodova kraz razne vidove aktivnosti (vidi tablicu):

Popis mentora

– Licencirani klinički embriolozi
– Licencirani klinički embriolozi & mentori
– Specijalizanti

ALPHA konsenzus

Na ovaj važni dokument će se nasloniti smjernice HDKE o licenciranju i specijalizaciji iz kliničke embriologije koja će se potom provoditi. Članak je izašao u renomiranom strukovnom časopisu RBM Online.

Podsjećamo da je HDKE potpisnik ovog konsenzusa.