Print Friendly, PDF & Email

Prema članku 8. Pravilnika o edukaciji i licenciranju kliničkih embriologa, da bi licencirani klinički embriolog zadržao licencu HDKEa mora tijekom petogodišnjeg razdoblja sakupiti minimalno 20 bodova kraz razne vidove aktivnosti (vidi tablicu):

Tablica bodova:

VRSTA AKTIVNOSTI

BODOVA

SUDJELOVANJE NA SASTANCIMA VODITELJA IVF LABORATORIJA (minimalno jedan godišnje)

 1 bod po sastanku

SUDJELOVANJE U RADU DRUŠTVA

 2 boda po zaduženju

MAGISTERIJ (ZNANSTVENI)

 7 (jednokratno)

DOKTORAT

 10 (jednokratno)

ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA

 8 bodova po zvanju

PUBLIKACIJA U CC ČASOPISIMA

 7 bodova po publikaciji

MEĐUNARODNI SKUP


– POZVANO PREDAVANJE

– PREDAVANJE

– POSTER PREZENTACIJA

 1 bod

 7 bodova

 5 bodova

 2 boda

POGLAVLJE U KNJIZI ILI UDŽBENIKU

 7 bodova

HOSPICIJA U NEDOMICILNOM LABORATORIJU

 2 boda