Print Friendly, PDF & Email

Hodogram kroz program edukacije kliničkih embriologa koji su kratko u sustavu ili će tek ući

 MINIMALNE KVALIFIKACIJE

magistar biologije

STAŽIRANJE

Edukaciji iz kliničke embriologije prethodi minimalno tromjesečno stažiranje u jednom od certificiranih kliničkih laboratorija za IVF. Za vrijeme stažiranja kandidat prolazi osnove kliničke embriologije a njegov boravak nadzire voditelj laboratorija koji na kraju daje mišljenje Povjerenstvu za trajnu edukaciju i licenciranje kliničkih embriologa o motivaciji i sposobnostima kandidata.

MENTORSTVO

Mentor može biti licencirani klinički embriolog od strane HDKE s najmanje pet godina iskustva u kliničkoj embriologiji.

EDUKACIJA IZ KLINIČKE EMBRIOLOGIJE

Edukacija iz kliničke embriologije traje 3 godine. Educiranje se odvija prema planu i programu koji propisuje Povjerenstvo za trajnu edukaciju i licenciranje kliničkih embriologa HDKE-a. Po isteku specijalističke edukacije kandidat polaže usmeni ispit pred komisijom koju čine tri klinička embriologa mentora s minimalnim desetogodišnjom stažom. Članovi komisije izabiru se slučajnim odabirom. U slučaju da kandidat skupi uvjete i prije, ali ne ranije od 2 godine, može dati zahtjev za izlazak na ispit.

Trajanje edukacije

3 godine
 6 mjeseci stažiranje/volontiranje
 24 mjeseca edukacija
 6 mjeseci obilasci drugih laboratorija