Novosti

Potekala bo 27-28. januarja 2017 na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. Delavnica je namenjena specialistom in specializantom ginekologije in porodništva embriologom in vsem zdravstvenim delavcem, ki želijo dobiti vpogled v klinični in laboratorijski del postopkov zunajtelesne oploditve. Priznani strokovnjaki iz Maribora in Ljubljane bodo snov podajali z interaktivnimi predavanji, veliko pozornosti pa bo namenjeno tudi diskusiji o vseh pomembnih vprašanjih s tega področja.
Vabimo Vas da se delavnice udeležite in to priporočate tudi kolegicam in kolegom. Podatke za prijavo in program najdete v priponki.
Na svidenje v Mariboru.
Ob tej priložnosti bi Vam zaželeli še vesel božič in srečno novo leto! v imenu organizacijskega odbora
izr. prof. dr. Milan Reljič, dr. med.