Print Friendly, PDF & Email

Na temelju članka 21. Statuta Hrvatskog Društva Kliničkih Embriologa, Skupština Hrvatskog Društva Kliničkih Embriologa na svojoj sjednici održanoj 10. prosinca 2015. donosi:

 

Kodeks embriološke etike

 

 1. Kliničkom embriologu je časna obveza zvoje znanje i iskustvo posvetiti dobrobiti čovjeka.
 2. Klinički embriolog poštuje i uvažava sve svjetonazore i stavove pri liječenju neplodnosti.
 3. Svoju pomoć klinički embriolog pruža jednako svima bez obzira na rasu, narodnost, vjeru, političko uvjerenje ili društveni položaj poštujući pri tome ljudska prava i dostojanstvo osobe.
 4. U svojemu djelovanju klinički embriolog čuva ugled i dostojanstvo embriološkog staleža i časno se odnosi prema kolegama.
 5. Pri izboru metoda i tehnika liječenja klinički embriolog se drži i vodi pravilnicima struke, preporukama stručnog društva i najnovinim znanstvenim i kliničkim spoznajama i važećim zakonima RH.
 6. Pri znanstveom istraživanju klinički embriolog se pridržava preporuka stručnih društava i Helsinške deklaracije.
 7. Stvaranje genetski identičnih osoba suprotno je etici Društva te je zabranjeno.
 8. Častan klinički embriolog će se prema drugim kliničkim embriolozima odnositi onako kako bi želio da se oni odnose prema njemu.
 9. Svojim učiteljima i mentorima častan klinički embriolog iskazivat če poštovanje i zahvalnost za znanje, vještine i odgoj koji je primio.
 10. Klinički embriolog kojeg je Časni sud Hrvatskog Društva Kliničkih Embriologa proglasio nedostojnim za obavljanje embriološke djelatnosti povrijedio je odredbe i ovog Kodeksa.
 11. Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave na službenim internet stranicama Društva, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016.

 

 

Mr.sc. Tamara Tramišak Milaković, Predsjednica HDKE