Print Friendly, PDF & Email

Stranica je ažurirana 18.06.2024. godine.

Na temelju EU Direktive 2004/23/EC članak 18, EU Direktive 2006/86/3, Annex 1B Personnel i Statuta Hrvatskog društva kliničkih embriologa, Skupština Hrvatskog društva kliničkih embriologa na svojoj sjednici održanoj 19.12.2023. donosi izmjene

Pravilnika o edukaciji i licenciranju kliničkih embriologa

Pravilnik o edukaciji i licenciranju klinicˇkih embriologa

 

Pravilnik o edukaciji i licenciranju kliničkih embriologa