hello world!
Objavio: Hdke, 26. siječnja 2016.

Dr. Stanić u emisiji Labirint

O ponovno aktualiziranoj temi MPO možete vidjeti u emisiji Labirint od 18:40 minute pa na dalje (24.01.2016.).