hello world!
Objavio: Hdke, 6. rujna 2012.

Drugi put razrješeno NP za MO i novoimenovano treće NP za MPO

 

Članovi starog povjerenstva bili su:

 

- prof. dr. sc. DUBRAVKA HRABAR (predsjednica i predstavnica obiteljskog prava),

- mr. sc. JASMINKA KATIĆ BUBAŠ (predstavnica ministarstva),

- prof. dr. sc. VELIMIR ŠIMUNIĆ (predstavnik subspecijalista humane reprodukcije),

- prof. dr. sc. HRVOJE VRČIĆ (predstavnik subspecijalista humane reprodukcije),

- prof. dr. sc. ALMA MIHALJEVIĆ PELEŠ,

- mr. sc. TAMARA TRAMIŠAK MILAKOVIĆ (predstavnica biologa-kliničkih embriologa) i

- dr. sc. DUBRAVKA ŠIMONOVIĆ

više

Članovi novog povjerenstva su:

- mr. sc. JASMINKA KATIĆ BUBAŠ (predstavnica ministarstva),

- prof. dr. sc. HRVOJE VRČIĆ (predsjednik i predstavnik subspecijalista humane reprodukcije)

- doc. dr. sc. IVANA MILAS KLARIĆ,

- prof. dr. sc. ALMA MIHALJEVIĆ PELEŠ,

- mr. sc. TAMARA TRAMIŠAK MILAKOVIĆ (predstavnica biologa-kliničkih embriologa),

- mr. sc. RENATO BAUMAN (predstavnik subspecijalista humane reprodukcije),

- prof. dr. sc. NEDA SMILJAN SEVERINSKI (predstavnik subspecijalista humane reprodukcije i

- dr. sc. DUBRAVKA ŠIMONOVIĆ

više

NN 86/2012