Novosti

 

Članovi starog povjerenstva bili su:

 

– prof. dr. sc. DUBRAVKA HRABAR (predsjednica i predstavnica obiteljskog prava),

– mr. sc. JASMINKA KATIĆ BUBAŠ (predstavnica ministarstva),

– prof. dr. sc. VELIMIR ŠIMUNIĆ (predstavnik subspecijalista humane reprodukcije),

– prof. dr. sc. HRVOJE VRČIĆ (predstavnik subspecijalista humane reprodukcije),

– prof. dr. sc. ALMA MIHALJEVIĆ PELEŠ,

– mr. sc. TAMARA TRAMIŠAK MILAKOVIĆ (predstavnica biologa-kliničkih embriologa) i

– dr. sc. DUBRAVKA ŠIMONOVIĆ

više

Članovi novog povjerenstva su:

– mr. sc. JASMINKA KATIĆ BUBAŠ (predstavnica ministarstva),

– prof. dr. sc. HRVOJE VRČIĆ (predsjednik i predstavnik subspecijalista humane reprodukcije)

– doc. dr. sc. IVANA MILAS KLARIĆ,

– prof. dr. sc. ALMA MIHALJEVIĆ PELEŠ,

– mr. sc. TAMARA TRAMIŠAK MILAKOVIĆ (predstavnica biologa-kliničkih embriologa),

– mr. sc. RENATO BAUMAN (predstavnik subspecijalista humane reprodukcije),

– prof. dr. sc. NEDA SMILJAN SEVERINSKI (predstavnik subspecijalista humane reprodukcije i

– dr. sc. DUBRAVKA ŠIMONOVIĆ

više

NN 86/2012