hello world!
Objavio: Hdke, 8. veljače 2019.

Freez-all tehnologija ili politika?

Više ovdje.