hello world!
Objavio: Hdke, 6. svibnja 2020.

HDGEHR & HDKE preporuke za ponovnu uspostavu djelatnosti MPO zbog povoljne epidemiološke situacije

Preporuke Hrvatskog društva za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju (HDGEHR) i Hrvatskog društva kliničkih embriologa (HDKE) za ponovnu uspostavu rada djelatnosti MPO. Više ovdje.