Novosti

Preporuke Hrvatskog društva za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju (HDGEHR) i Hrvatskog društva kliničkih embriologa (HDKE) za ponovnu uspostavu rada djelatnosti MPO. Više ovdje.