hello world!
Objavio: Hdke, 21. srpnja 2011.

HDKE on-line

Tijekom srpnja 2011. postavljen je i pušten u rad službena web stranica HDKE-a.
Službeni e-mail HDKE info@hdke.hr