hello world!
Objavio: Hdke, 6. lipnja 2012.

Mišljenje HDKE-a o novom prijedlogu Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji

Na sjednici Društva održanoj 25. svibnja 2012. godine, članovi su dali svoje komentare o prijedlogu Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji (PDF) i svoje stavove uputili ministru prof. Ostojiću. Komentare možete vidjeti ovdje.