Novosti

Protukandidati su bili Alfred Kniewald, mag.biol. sa 4 glasa za mjesto predsjednika, dr.sc. Pavle Romac sa 8 glasova za mjesto podpredsjednika i dr.sc. Sanja Vujisić sa 3 glasa za mjesto tajnice.

Društvo je donijelo novi Statut, Brijunske zaključke i Postupnik kliničke embriologije. Ostale dokumente stavilo je u doradu i reviziju. Poslije sjednice upriličen je predblagdanski domjenak.