hello world!
Objavio: Hdke, 19. veljače 2014.

Pravilnik o edukaciji i licenciranju kliničkih embriologa

Na temelju članka Članka 18 EU Direktive 2004/23/EC, EU Direktive 2006/86/3, Annex/B: Personnel i Statuta Hrvatskog Društva Kliničkih Embriologa, Skupština Hrvatskog Društva Kliničkih Embriologa na svojoj sjednici održanoj 16. prosinca 2016. donosi:

Pravilnik o edukaciji i licenciranju kliničkih embriologa

 UVOD

Klinička embriologija objedinjuje znanja i vještine iz područja biologije i medicine te ih primjenjuje na području liječenja i istraživanja neplodnosti. Kao novonastala klinička i znanstvena disciplina fokusira se na ženske i muške gamete i zametke. Obrazovanje i kompetencije stručnjaka koji se bave primjenjenom kliničkom embriologijom, moraju biti na zavidnoj razini jer klinički embriolozi se bave liječenjem, dijagnostikom i istraživanjima u području embriologije, andrologije, genetike, kriobiologije i ginekološke endokrinologije.

 Članak 1.

 MINIMALNE KVALIFIKACIJE

Minimalni stupanj obrazovanja za ulazak u sustav edukacije iz kliničke embriologije i stjecanje licence kliničkog embriologa:

-         magistar biologije za poziciju kliničkog embriologa.

 Članak 2.

 STAŽIRANJE

Edukaciji iz kliničke embriologije prethodi minimalno tromjesečno stažiranje u jednom od certificiranih kliničkih laboratorija za IVF. Za vrijeme stažiranja kandidat prolazi osnove kliničke embriologije a njegov boravak nadzire voditelj laboratorija koji na kraju daje mišljenje Povjerenstvu za trajnu edukaciju i licenciranje kliničkih embriologa o motivaciji i sposobnostima kandidata.

 Članak 3.

 MENTORSTVO

Mentor može biti licencirani klinički embriolog od strane HDKE s najmanje pet godina iskustva u kliničkoj embriologiji.

 Članak 4.

 DUŽNOSTI MENTORA

Dužnost mentora je provesti kandidata kroz specijalizaciju iz kliničke embriologije i nadzirati njegov rad prema propisanom programu specijalizacije koji određuje Povjerenstvo za trajnu edukaciju i licenciranje kliničkih embriologa.

 Članak 5.

 EDUKACIJA IZ KLINIČKE EMBRIOLOGIJE

Edukacija iz kliničke embriologije traje 3 godine. Educiranje se odvija prema planu i programu koji propisuje Povjerenstvo za trajnu edukaciju i licenciranje kliničkih embriologa HDKE-a. Po isteku specijalističke edukacije kandidat polaže usmeni ispit pred komisijom koju čine tri klinička embriologa mentora s minimalnim desetogodišnjom stažom. Članovi komisije izabiru se slučajnim odabirom.

Trajanje edukacije: 3 godine

Od toga:

-         6 mjeseci stažiranje/volontiranje

-         24 mjeseca edukacija

-         6 mjeseci obilasci drugih laboratorija

 Članak 6.

 KATALOG VRSTE I MINIMALNOG BROJA ZAHVATA

Tijekom trogodišnjeg trajanja edukacije kandidat mora samostalno odraditi pod nadzorom mentora:

Metoda

Broj

Izolacija oocita

100

Analiza sjemena

100

Priprema sjemena

 

- gradijent

70

- isplivavanje

30

IVF inseminacija

100

ICSI

100

Evaulacija zigota

150

Evaluacija embrija

150

Evaluacija blastocisti

150

Transfer embrija

100

Zamrzavanje sjemena

50

Zamrzavanje oocita

5

Zamrzavanje embrija (D2-D3)

20

Zamrzavanje blastocisti

30

Odmrzavanje sjemena

5

Odmrzavanje oocita

5

Odmrzavanje embrija (D2-D3)

20

Odmrzavanje blastocisti

50

TESA/TESE

10

 Kandidat tijekom trajanja edukacije mora biti upućen u sljedeće:

- upravljanje laboratorijem

- dokumentaciju i statistiku

- upravljanje kvalitetom

 Članak 7.

 POVJERENSTVO ZA TRAJNU EDUKACIJU I LICENCIRANJE KLINIČKIH EMBRIOLOGA

Povjerenstvo čini pet članova. Svaki član mora imati najmanje 10 godina iskustva u kliničkoj embriologiji. Mandat povjerenstva traje tri godine. Povjerenstvo propisuje plan i program edukacije iz kliničke embriologije, licencira i relicencira članove i propisuje zahtjeve za licenciranje.

 Članak 8.

 TRAJNA EDUKACIJA I RELICENCIRANJE KLINIČKIH EMBRIOLOGA

Da bi se klinički embriolog licencirao ili zadržao licencu HDKEa mora tijekom petogodišnjeg razdoblja sakupiti minimalno 20 bodova.

Tablica bodova:

 

Bodova

SUDJELOVANJE NA SASTANCIMA VODITELJA IVF LABORATORIJA (minimalno jedan godišnje)

1 bodova po sastanku

SUDJELOVANJE U RADU DRUŠTVA

2 bodova po zaduženju

MAGISTERIJ (ZNANSTVENI)

7 (jednokratno)

DOKTORAT

10 (jednokratno)

ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA

8 bodova po zvanju

PUBLIKACIJA U CC ČASOPISIMA

7 bodova po publikaciji

MEĐUNARODNI SKUP

- POZVANO PREDAVANJE

- PREDAVANJE

- POSTER PREZENTACIJA

1

7

5

2

POGLAVLJE U KNJIZI ILI UDŽBENIKU

7

HOSPICIJA U NEDOMICILNOM LABORATORIJU

2

 Članak 9.

PACER SUSTAV PREMA ALPHA KONSENZUSU KOJEG JE HDKE POTPISNIK

P (Perosnal), A (Administration), C (Clinical), E (Education), R (Research) prema ulogama i odgovornostima unutar laboratorija za kliničku embriologiju:

 

Laboratorijski tehničar/tehničarka

Licencirani klinički embriolog(inja)

Licencirani klinički embriolog(inja) – mentor(ica)

PERSONAL

-         etičnost,

-         kritičko razmišljanje,

-         komunikacija s timom,

-         upravljanje vremenom,

-         timski rad,

-         aktivno sudjelovanje u QM sustavu,

-         odgovornost prema timu i pacijentu

-         etičnost,

-         kritičko razmišljanje,

-         komunikacija s timom,

-         upravljanje vremenom,

-         timski rad,

-         aktivno sudjelovanje u QM sustavu,

-         odgovornost prema timu i pacijentu

-         sposobnost efektivne komunikacije

-         sposobnost predaje znanja i vještina

-         etičnost,

-         kritičko razmišljanje,

-         komunikacija s timom,

-         upravljanje vremenom,

-         timski rad,

-         aktivno sudjelovanje u QM sustavu,

-         odgovornost prema timu i pacijentu,

-         sposobnost efektivne komunikacije,

-         sposobnost predaje znanja i vještina

-         sposobnost organizacije, vodstva i motiviranja tima,

-         razvoj i održavanje odnosa s drugim profesijama unutar područja,

-         osiguranje efektivnog programa zdravlja i sigurnosti

ADMINISTRATION

-         čuvanje zapisa

-         poznavanje SOP,

-         kontrola budžeta

-         čuvanje zapisa

-         poznavanje SOP,

-         kontrola budžeta,

-         djelovanje unutar kriobanke,

-         koordinacija transporta gameta i embrija između centara za IVF

-         čuvanje zapisa

-         poznavanje SOP,

-         kontrola budžeta,

-         djelovanje unutar kriobanke,

-         koordinacija transporta gameta i embrija između centara za IVF,

-         odgovornost za sve aspekte upravljanja laboratorijem,

-         održavanje sukladnost s legislativom,

-         autorizacija svih radnji,

-         razvoj budžeta,

-         osiguranje svih opisa poslova,

-         osiguranje servisa sve kritične opreme,

-         autorizacija i implementacija promjena SOPova,

-         delegiranje zaduženja

CLINICAL

-         podrška u organizaciji dnevnog ritma rada,

-         QC okoline,

-         analiza sjemena,

-         preparacija sjemena,

-         dijagnostika spermija,

-         priprema za zahvate

-         podrška u organizaciji dnevnog ritma rada,

-         QC okoline,

-         analiza sjemena,

-         preparacija sjemena,

-         dijagnostika spermija,

-         priprema za zahvate,

-         pisanje SOPova,

-         osiguranje kvalitete opreme,

-         rad s gametama i embrijima,

-         generiranje kliničkih ključnih indikatora kvalitete rada,

-         usvajanje kliničkih odluka,

-         razgovor  s pacijentima,

-         sakupljanje i davanje pristanaka pacijentima,

-         biti zamjenik pročelnika,

-         participiranje u radi stručnog konzilija,

-         revidiranje indikatora kvalitete rada,

-         validiranje procesa,

-         trening laboratorijskih tehničara i mlađih kolega,

-         predstavljanje novih tehnologija i metoda,

-         osiguranje funkcioniranja SOPova,

-         osiguranje rada sve kritične opreme

-         podrška u organizaciji dnevnog ritma rada,

-         QC okoline,

-         analiza sjemena,

-         preparacija sjemena,

-         dijagnostika spermija,

-         priprema za zahvate,

-         pisanje SOPova,

-         osiguranje kvalitete opreme,

-         rad s gametama i embrijima,

-         generiranje kliničkih ključnih indikatora kvalitete rada,

-         usvajanje kliničkih odluka,

-         razgovor  s pacijentima,

-         sakupljanje i davanje pristanaka pacijentima,

-         biti zamjenik pročelnika,

-         participiranje u radi stručnog konzilija,

-         revidiranje indikatora kvalitete rada,

-         validiranje procesa,

-         trening laboratorijskih tehničara i mlađih kolega,

-         predstavljanje novih tehnologija i metoda,

-         osiguranje funkcioniranja SOPova,

-         osiguranje rada sve kritične opreme,

-         organizacija izvedbe plana rada,

-         supervizija hijerarskijski nižih kolega,

-         osiguranje laboratorija u smislu sigurnosti, prostora i čistoće s adekvatnom opremom,

-         osiguranje da su SOPovi revidirani i validni u skladu s recentnim dosezima struke,

-         razvoj novih indikatora kvalitete i revizija starih,

-         osiguranje dovoljnog broja osoba u timu da bi se zadani plan i program mogao ostvariti,

-         organizacija stručnih kolegija,

-         autorizacija svake nove opreme i metode,

-         osiguranje efektivnog sustava kvalitete

EDUCATION

-         educiran u koraku sa strukom,

-         pohađati treninge i radionice,

-         jačati kompetencije

-         educiran u koraku sa strukom,

-         pohađati treninge i radionice,

-         jačati kompetencije,

-         pratiti zadnje vodiče i preporuke stručnih društava,

-         participirati u kontinuiranom profesionalnom razvoju,

-         participirati u programima treniranja mlađih kolega

-         educiran u koraku sa strukom,

-         pohađati treninge i radionice,

-         jačati kompetencije,

-         pratiti zadnje vodiče i preporuke stručnih društava,

-         participirati u kontinuiranom profesionalnom razvoju,

-         participirati u programima treniranja mlađih kolega,

-         supervizija i provedba specijalizacije kliničkih embriologa,

-         osigurati plan i program specijalizacije,

-         osigurati da svi unutar tima imaju šansu se educirati,

-         organizirati radionice i tečajeve

RESEARCH

-         podrška istraživačkih aktivnosti,

-         sudjelovanje u istraživanjima

-         podrška istraživačkih aktivnosti,

-         sudjelovanje u istraživanjima,

-         predlaganje istraživanja,

-         implementiranje istraživanja

-         podrška istraživačkih aktivnosti,

-         sudjelovanje u istraživanjima,

-         predlaganje istraživanja,

-         implementiranje istraživanja,

-         iniciranje i dizajniranje kliničkih studija,

-         implementacija studija,

-         apliciranje na natječaje, fondacije i potpore,

-         kolaboracija sa drugim institucijama

 

Članak 10.

SADRŽAJ KATALOGA VRSTE I MINIMALNOG BROJA ZAHVATA

Prema Članku 6. popis vrsta minimalnog broja zahvata je određen. U sadržaju kataloga točan broj svakog odrađenog zahvata potpisuje mentor koji je nadgledao kandidata.

Članak 11.

USMENI ISPIT

Nakon isteka vremena edukacije, kandidat Povjerenstvu za trajnu edukaciju i licenciranje kliničkih embriologa uz opću zamolbu prilaže Katalog vrste i minimalnog broja zahvata i životopis. Potom Povjerenstvo pregledava dokumentaciju i određuje Komisiju za usmeni ispit kandidata.

 Članak 12.

LICENCA

Nakon uspješnog usmenog ispita pred Komisijom kandidat dobija službenu Licencu Hrvatskog društva kliničkih embriologa koju zanavlja svakih pet godina prema Članku 8 ovog Pravilnika.

 Članak 13.

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na internet stranici Društva – www.hdke.hr.

 

 

Dr.sc. Tamara Tramišak Milaković, Predsjednica HDKE