hello world!
Objavio: Hdke, 21. studenoga 2012.

Predavanja MSD i sastanak HDKE-a

19.11.2012. nakon predavanja MSD-a održan je kraći sastanak HDKE-a na temu organizacije kongresa, korekcije koeficijenata, licenciranja itd.