Novosti

19.11.2012. nakon predavanja MSD-a održan je kraći sastanak HDKE-a na temu organizacije kongresa, korekcije koeficijenata, licenciranja itd.