hello world!
Objavio: Hdke, 9. siječnja 2012.

Razrješeno staro i imenovano novo Nacionalno povjerenstvo za MO

 

Članovi starog povjerenstva bili su:

- prof. dr. sc. DUBRAVKA HRABAR (predsjednica i predstavnica obiteljskog prava),

- mr. sc. JASMINKA KATIĆ BUBAŠ (predstavnica ministarstva),

- IVAN ĆELIĆ, dr. med. (predstavnik psihologa/psihijatara),

- mr. sc. DEJAN LJILJAK (predstavnik biologa-kliničkih embriologa),

- prof. dr. sc. HERMAN HALLER (predstavnik ginekologa),

- prof. dr. sc. KRUNOSLAV KUNA (predstavnik subspecijalista humane reprodukcije) i

- prof. dr. sc. JASENKA MARKELJEVIĆ (bioetičarka).

 

Članovi novog povjerenstva su:

- prof. dr. sc. DUBRAVKA HRABAR (predsjednica i predstavnica obiteljskog prava),

- mr. sc. JASMINKA KATIĆ BUBAŠ (predstavnica ministarstva),

- prof. dr. sc. VELIMIR ŠIMUNIĆ (predstavnik subspecijalista humane reprodukcije),

- prof. dr. sc. HRVOJE VRČIĆ (predstavnik subspecijalista humane reprodukcije),

- prof. dr. sc. ALMA MIHALJEVIĆ PELEŠ,

- mr. sc. TAMARA TRAMIŠAK MILAKOVIĆ (predstavnica biologa-kliničkih embriologa) i

- dr. sc. DUBRAVKA ŠIMONOVIĆ.

NN 02/2012