hello world!
Objavio: Hdke, 17. listopada 2013.

Sastanak kod ministra

HDKE uputio pismo ministru zdravlja i očekuje skorašnji sastanak na temu korekcije koeficijenata izračuna plaće. Uskoro više o svemu.