Novosti

HDKE uputio pismo ministru zdravlja i očekuje skorašnji sastanak na temu korekcije koeficijenata izračuna plaće. Uskoro više o svemu.