Novosti

Predviđen je slijedeći dnevni red:
1. Izvještaj s 10. ALPHA bijenalne konferencije (Dejan Ljiljak)
2. Izvještaj sa sastanka s predstavnicima Komore biokemičara (Patrik Stanić)
3. Korekcija i usvajanje Postupnika kliničke embriologije, Kodeksa etike i Pravilnika o čuvanju profesionalne tajne
4. Organizacija Androloškog workshopa
5. Razno