hello world!
Objavio: Hdke, 31. svibnja 2013.

Sjednica Društva

u  biblioteci Klinike za ženske bolesti i porodništvo KBC-a Sestre Milosrdnice.

Dnevni red dobiti ćete e-mailom.

D. Ljiljak, tajnik HDKE