Novosti

 

– organizacija Simpozija HDKE-a u sklopu IX hrvatskog kongresa o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi
o voditeljstva sekcija
o plaćanje kotizacije i smještaja predavača
– standardizacija izgleda spermiograma prema preporukama HDKE
– kontrola kvalitete i licenciranje laboratorija: gdje smo stigli?
– Stav HDKE o PGD; da li je PGD potreban Hrvatskoj?
– Stav HDKE o dugoročnom čuvanju gameta i embrija
– Revizija Zakona i ponovno ukazivanje na propuste u legislativi
– Nastavak reagiranja na nepravilnost izračuna koeficijenata plaća biologa
– Pravilnik o licenciranju kliničkih embriologa
– Problemi edukacije ljudi koji su zaposleni preko programa potpora HZZa u ginekološkim poliklinikama (upiti iz Zagreba i Splita)
– Smanjenje visine članarine za tekuću godinu
Ako ne budete u mogućnosti doći u Zagreb na sastanak, molimo da svoja mišljenja dostavite e-mailom prema točkama Dnevnog reda. Također, pokušat će se neprisutne uključiti konferencijskim pozivom preko Skype-a.
Do skora viđenja,
Srdačno,
Dejan Ljiljak, tajnik HDKE-a