hello world!
Objavio: Hdke, 26. travnja 2013.

Sjednica HDKE-a

 

- organizacija Simpozija HDKE-a u sklopu IX hrvatskog kongresa o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi
o voditeljstva sekcija
o plaćanje kotizacije i smještaja predavača
- standardizacija izgleda spermiograma prema preporukama HDKE
- kontrola kvalitete i licenciranje laboratorija: gdje smo stigli?
- Stav HDKE o PGD; da li je PGD potreban Hrvatskoj?
- Stav HDKE o dugoročnom čuvanju gameta i embrija
- Revizija Zakona i ponovno ukazivanje na propuste u legislativi
- Nastavak reagiranja na nepravilnost izračuna koeficijenata plaća biologa
- Pravilnik o licenciranju kliničkih embriologa
- Problemi edukacije ljudi koji su zaposleni preko programa potpora HZZa u ginekološkim poliklinikama (upiti iz Zagreba i Splita)
- Smanjenje visine članarine za tekuću godinu
Ako ne budete u mogućnosti doći u Zagreb na sastanak, molimo da svoja mišljenja dostavite e-mailom prema točkama Dnevnog reda. Također, pokušat će se neprisutne uključiti konferencijskim pozivom preko Skype-a.
Do skora viđenja,
Srdačno,
Dejan Ljiljak, tajnik HDKE-a