hello world!
Objavio: Hdke, 16. kolovoza 2016.

IVF nije povezan sa rakom dojke

IVF postupci nisu povezani sa rakom dojke. Više ovdje.