hello world!
Objavio: Hdke, 19. kolovoza 2016.

Krioprezervacija sjemena u pacijenata koji se liječe od maligne bolesti

Sistematski review o krioprezervaciji sjemena. Za više kliknuti ovdje.