hello world!
Objavio: Hdke, 21. rujna 2017.

Kitazato medij za vitrifikaciju izgubio CE oznaku

Prema obavijesti Ministarstva zdravstva (izvor: sastanak EU inspektora), medij za vitrifikaciju KITAZATO je izgubio CE markicu.