hello world!
Objavio: Hdke, 21. rujna 2017.

Zika virus i MPO

Prema obavijesti i sugestiji od strane Ministarstva zdravstva, uzeti u obzir da li je neki od partnera boravio u područjima koji su zahvaćeni virusom Zika. Više ovdje.