Novosti

Poštovane kolegice i kolege,
Danas sa sigurnošću možemo reći da je 2020. godina utjecala na čitavu planetu. Promijenila je zakonitosti svjetskih ekomomija, migracije ljudi, politike ali i medicinu. Još je snažniji učinak ostavljen na našu zemlju jer uz pandemiju doživjeli smo i potres te su se naše životne navike stubokom promijenile. Trenutno, godinu nakon pojave pandemije imamo priliku sagledati kako su aktualne prilike utjecale na humanu reprodukciju, na naše pacijentice i osoblje u sustavu, da li smo pravilno reagirali i da li smo, sada s vremenskim odmakom, usvojili nove hodograme ponašanja u kriznim situacijama.
Pozivamo vas da ovim programom prođemo kroz aktualne teme.
S poštovanjem,
Prof.dr.sc. Dinka Pavičić Baldani,
predsjednica Organizacijskog odbora